• Vragen? Bel ons (+31)6 130 978 44

Programma

Programma

De Traumaopleiding 2020 gaat niet door in verband met te weinig aanmeldingen. Met behulp van een groot, nieuw team gaan we de Traumaopleiding in 2020 verregaand promoten om in 2021 weer een mooie, frisse start te kunnen maken. U kunt zich uiteraard alvast opgeven voor de opleiding in 2021. Zodra het programma van 2021 bekend is zal het op de website geplaatst worden.

 • Dag 1 - 18 maart 2020 Open or Close

  AM: Introductie opleiding / historie / epidemiologie / classificatiesystemen
  Mw. dr. E.M. Dons, aios chirurgie, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

  Ongevallen zijn verantwoordelijk voor meer dodelijke slachtoffers onder jonge mensen dan welke aandoening ook. De meeste ongevallen hebben gelukkig niet de dood tot gevolg, maar veroorzaken pijn, ongemak en een beperking van dagelijkse activiteiten. Een aanzienlijk deel van het werkverzuim is gerelateerd aan ongevallen in en om het huis en bijvoorbeeld op sportvelden. Het letsel dat optreedt bij een ongeval, wordt ook wel trauma genoemd. De eerste dag start met een kennismaking, waarna het doel en het programma van deze cursus worden doorgenomen. De leerstof en de toets, die aan het eind van de cursus afgenomen wordt, komen ook aan bod. Tevens wordt de presentatie die elke cursist aan het eind van de cursus zal geven, toegelicht en worden de onderwerpen voor deze presentaties bekend gemaakt. Vervolgens wordt ingegaan op de geschiedenis van de behandeling van lichamelijk letsel door ongevallen. Zonder classificatiesysteem binnen de traumatologie wordt er geen eenduidige taal gesproken. Er wordt dus ook uitvoerig ingegaan op het AO classificatiesysteem en andere bekende classificatiesystemen. 

  PM: Anatomie en fysiologie 
  Prof. dr. G.J. Kleinrensink, hoogleraar anatomie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

  In dit dagdeel wordt de anatomie besproken van het gehele lichaam. De inwendige organen van de buik en borstholte worden behandeld met speciale aandacht voor wat er met deze organen gebeurt bij een trauma. Ook de anatomie en functie van armen en benen zal worden besproken. Aan de hand van duidelijke afbeeldingen en modellen wordt de theorie behandeld. Om een goed inzicht te krijgen wordt de snijzaal bezocht, en aan de hand van preparaten worden de onderlinge verhoudingen in het lichaam duidelijk. Het belang van de weke delen wordt duidelijk evenals de functie van de gewrichten. 

 • Dag 2 - 25 maart 2020 Open or Close

  Dr. H.G.W.M. van der Meulen, traumachirurg, HAGA ziekenhuis, Den Haag 

  De ‘Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen’ (AO) is een Zwitsers instituut dat is opgericht in 1958. Het AO heeft als doel om tot een goed operatief beleid te komen bij fracturen. Vragen kunnen zijn: wanneer gebruiken we een plaat, wanneer een pen of een fixateur externe. Een volgende vraag kan zijn: moet dit een hoekstabiele plaat of penvergrendeling zijn. Het AO maakt ook duidelijk wat de basistechnieken zijn voor een trekschroef of stelschroef.  

  PM: Radiologische diagnostiek 
  Dr. H.P.J. Raat, radioloog, Laurentius Ziekenhuis, Roermond 

  Naast de klassieke röntgenfoto’s, die bijvoorbeeld zeer geschikt zijn om botbreuken te beoordelen, worden meerdere technieken ingezet als diagnostisch middel bij traumapatiënten. Deze les behandelt de beeldvormende technieken die voorhanden zijn en geeft een introductie in de beoordeling van de onderzoeken. Een efficiënte inzet van de technieken is in de traumatologie vaak van levensbelang. Naast röntgenfoto’s kun je denken aan echo, CT en MRI om een diagnose te stellen. Soms kan een letsel niet alleen opgespoord worden, maar ook nog behandeld worden. Een voorbeeld hiervan is de diagnose en lokalisatie van een bloeding met angiografie, waarbij vaak de bloeding ook nog tot staan kan worden gebracht.

 • Dag 3 - 1 april 2020 Open or Close

  AM: Het A-B-C-D-E en primaire opvang 
  Dr. J.M.G. Reijnders, chirurg, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht

  Sinds het gebruik van een gestructureerde opvang van traumapatiënten is de sterfte significant gedaald in het ‘gouden uur’, het eerste uur na een ongeval. De handelingen die in dit uur uitgevoerd worden, zijn cruciaal voor het verloop van de behandeling en het functioneren van de patiënt op langere termijn. Het volgen van het A-B-C-D-E systeem is essentieel voor iedereen die zich met de zorg voor traumapatiënten bezighoudt. De A staat voor Airway (met bescherming van de cervicale wervelkolom) en vraagt aandacht voor een vrije luchtweg. De B staat voor Breathing, hierbij zorg je voor de aanvoer van zuurstof via de vrije ademweg. De C staat voor de circulatie of bloedsomloop. Als de bloedsomloop geblokkeerd is, raakt een patiënt in shock. Shock is een levensgevaarlijke lichamelijke toestand, die snel herkend moet worden (en hier niet gebruikt wordt voor de geestelijke toestand waarin iemand zich bevindt na een heftige gebeurtenis). Aangezien er geen simpele test of bloedonderzoek bestaat, is de diagnose shock niet altijd gemakkelijk te stellen, maar het snel herkennen van deze toestand is van levensbelang. AM: AO principes en materialen 

  PM: Letsels van knie, onderbeen, enkel en voet 
  Dr. T. Schepers, traumachirurg, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

  Letsels van knie, enkel en voet zijn vaak voorkomende problemen. De behandeling van tibiaplateau fracturen is een chirurgische uitdaging. Ook de juiste operatieve behandeling van een enkelfractuur is niet eenvoudig. Een bijzondere groep van fracturen vormen de talus- en calcaneusfracturen. Dit soort fracturen moet eigenlijk alleen geopereerd worden door gespecialiseerde traumachirurgen. Ook zal er een volume eis moeten komen. In dit dagdeel ook veel aandacht voor een duidelijk postoperatief beleid en verdere revalidatie. 

 • Dag 4 - 8 april 2020 Open or Close

  AM: Letsels van de schouder en elleboog 
  Dr. S. Rutten, orthopedisch chirurg, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

  Letsels van de schouder en clavicula komen relatief vaak voor. Een claviculafractuur wordt vaak conservatief behandeld. De redenen om toch te opereren worden besproken volgens de laatste inzichten. Een (sub)capitale humerusfractuur kan zowel conservatief als operatief worden behandeld. Ook hierin worden de keuzen stap voor stap doorgenomen. Ook is er aandacht voor (recidiverende) schouderluxaties. Elleboogletsels komen ook frequent voor en hierbij is een conservatieve behandeling niet altijd vanzelfsprekend. 

  PM: Letsels van de wervelkolom
  Dr. J.P.H.J. Rutges, orthopedisch chirurg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

  De behandeling van wervelfracturen is complex, vereist ervaring en de operaties die soms nodig zijn worden in Nederland weinig gedaan. In deze les wordt ingegaan op de gevolgen van wervelkolom- en ruggenmergletsel en de behandelingen die beschikbaar zijn.

 • Dag 5 - 15 april 2020 Open or Close

  AM: Letsels van heup, bekken en acetabulum 
  Dr. V.A. de Ridder, traumachirurg, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam 

  De heupfractuur is de meest voorkomende en invaliderende fractuur op oudere leeftijd. Hiermee bedoelen we het hele scala van collumfracturen en pertrochantere fracturen. Een van de meest dodelijke fracturen is de bekkenfractuur. Acetabulumfracturen zijn met name invaliderend. In dit dagdeel veel aandacht voor operatieve technieken zoals kophalsprotheses, dynamic hipscrews, cannulated hipscrews, gammanails, bekkenringreconstructies en acetabulum chirurgie. Minstens zo belangrijk is een duidelijk postoperatief beleid en verdere revalidatie. 

  PM: Kliniek 
  Mw. A.C. Wolters - Kasperink, physician assistant trauma, Isala Klinieken, Zwolle 

  Labwaarden beoordelen, VAS, neurotrauma en wondinspectie zijn belangrijke zaken in de dagelijkse praktijk. Wat zijn belangrijke alarmsignalen? Dit dagdeel zal veel met casuïstiek geoefend worden om tot de best mogelijke behandeling te komen van de patiënt. 

   

 • Dag 6 - 6 mei 2020 Open or Close

  AM: Brandwonden 
  Mw. drs. I.M.M.H. Oen, brandwondenarts, Brandwondencentrum, Rotterdam 

  Brandwonden kunnen zeer ernstig zijn en een groot gedeelte van het lichaam beslaan, en ze kunnen ook beperkt van omvang en diepte zijn, maar hoe dan ook heeft een brandwond grote invloed op de patiënt. De lichamelijke en psychosociale impact is enorm als het gaat om forse verbrandingen, met name van handen en gelaat. In dit dagdeel zal er aandacht zijn voor de eerste opvang van brandwondenslachtoffers en ook de (chirurgische) behandeling hiervan. Ook de problemen die op langere termijn optreden komen aan bod. 

  PM: Trauma bij kinderen  
  Mw. dr. C.M.G. Keyzer-Dekker, kinderchirurg, Erasmus MC - Sophia, Rotterdam 

  In het eerste dagdeel werd al duidelijk dat trauma de grootste oorzaak is van dood- en invaliditeit op kinderleeftijd. In dit dagdeel zal nader worden ingegaan op specifieke letsels bij kinderen en vereisten om kinderen goed te kunnen behandelen. Hierbij wordt ook ingegaan op kindermishandeling, de herkenning hiervan en de te ondernemen acties bij vermoeden hierop.

 • Dag 7 - 13 mei 2020 Open or Close

  Gehele dag: Revalidatie na trauma 
  Drs. T.A.R. Sluis, revalidatiearts, Rijndam Revalidatie, Rotterdam 

  Na een trauma is het soms nodig dat een patiënt verder (mede) behandeld wordt door de revalidatiearts. De vele indicaties hiervoor en de verschillende technieken die hiervoor gebruikt worden, zullen in dit dagdeel aan bod komen. Er zal gebruik worden gemaakt van casuïstiek. Ook staat een rondleiding in een revalidatiecentrum op het programma. In de middag wordt een uitgebreide rondleiding gegeven in revalidatiecentrum Rijndam waarbij verschillende revalidatietechnieken de revue passeren.  

 • Dag 8 - 20 mei 2020 Open or Close

  AM: Workshop gipsverband
  Mw. V. Vis, gipsverbandvermeester, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

  Gipsimmobilisatie is de meest oude en bekende fractuurbehandeling. Een variëteit aan fracturen kan worden behandeld met gips. In dit dagdeel is veel aandacht voor de verschillende soorten gips en kunststof ‘gips’ varianten. Er zal vooral veel geoefend worden, waarbij aandacht zal zijn voor het veilig aanleggen van een gips zodat blaarvorming kan worden voorkomen. Een belangrijk onderdeel is ook het aanleggen van tractiesystemen zijn. 

  PM: Fysiotherapie na trauma
  B. de Berg, fysiotherapeut, Actief Fysiotherapie, Rotterdam

  Zeer vaak wordt fysiotherapie voorgeschreven na een fractuur of distorsie. De zin en onzin hiervan komen uitgebreid aan bod in dit dagdeel. Van veelvoorkomende trauma’s zal de indicatie voor fysiotherapie worden behandeld. Ook de toegepaste technieken worden gedemonstreerd. 

   

 • Dag 9 - 27 mei 2020 Open or Close

  AM: Wondbehandeling en complicaties 
  Dr. T. Luijsterburg, plastisch chirurg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

  Een van de belangrijkste zaken binnen de traumatologie zijn de weke delen, ofwel de huid, fascie en spieren. Een osteosynthese kan prima gelukt zijn, echter zonder adequate huidbedekking zullen er complicaties ontstaan. In dit dagdeel is veel aandacht voor de beoordeling van de weke delen en de behandelmogelijkheden als de kwaliteit van de weke delen te wensen overlaat. Er wordt met behulp van casuïstiek uitgebreid stilgestaan bij de behandeling hiervan. 

  PM: Sportletsels 
  Drs. B.A.G. Bulder, sportarts, Sportmedisch Adviescentrum, Rotterdam 

  Een substantieel aandeel van trauma ontstaat door de beoefening van sport. In dit dagdeel worden de meest bekende sportletsels behandeld. De incidentie, maatschappelijke kosten en herstel van de sporter komen aan bod. 

 • Dag 10 - 3 juni 2020 Open or Close

  AM: Klinisch redeneren 
  Mw. IJ. Jüngen, arts-opleider, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

  In dit dagdeel is er aandacht voor klinisch redeneren. Op basis van een goede anamnese, heteroanamnese en lichamelijk onderzoek moet men tot een differentiaal diagnose komen. Vervolgens wordt er een onderbouwd zinnig aanvullend onderzoek aangevraagd. Het doel is om tot de juiste diagnose te komen. 

  PM: Gesprekstechnieken 
  Mw. I. van de Lagemaat, trainingsacteur gesprekstechnieken, Improduct, Haarlem

  In deze praktijkmiddag wordt geoefend met simulatiepatiënten. Er zal geoefend worden in gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden bij uiteenlopende ‘patiënten’. Niet alleen bij patiënten met groot trauma, maar ook bij patiënten die een relatief klein letsel hebben. De simulatiepatiënten zijn professionele acteurs die ook trainingen geven in het AMC. 

   

 • Dag 11 - 10 juni 2020 Open or Close

  AM: Chirurgische vaardigheden 
  Dr. H.P. Theeuwes, chirurg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

  Het hechten van kleine wonden en peesletsels vragen om een goede voorbereiding. Hygiëne maatregelen en desinfectie moeten worden nageleefd volgens de landelijke richtlijn wondinfectie preventie. Er is een uitgebreid assortiment aan chirurgisch instrumentarium en hechtmateriaal. Indicaties en contra indicaties worden besproken. Met behulp van speciaal oefenmateriaal wordt het hechten van pezen en huid in de praktijk geoefend. 

  PM: Letsels van de pols en hand
  Prof. dr. J.H. Coert, plastisch chirurg, Universitair Medisch Centrum, Utrecht 

  Letsels van pols en hand veroorzaken vaak grote problemen in het dagelijks functioneren die niet bij alle patiënten tijdelijk zijn. Vaak is de verwachting van patiënten erg hoog ten aanzien van het eindresultaat. Een niet onderkend of slecht behandeld handletsel kan ernstige gevolgen hebben voor een patiënt. Omdat de invloed van dit soort letsels op het dagelijks functioneren zo groot is, wordt frequent een klacht ingediend tegen een behandelaar. Hoe je komt tot het 29 beste resultaat met een systematische aanpak, wordt in dit dagdeel besproken.

 • Dag 12 - 17 juni 2020 Open or Close

  Gehele dag: Presentatie opdrachten cursisten 
  Dr. T.M.A.L. Klem, traumachirurg, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

  In zowel de ochtend als de middag worden de opdrachten van de cursisten gepresenteerd aan de andere deelnemers. Er zal bij iedere opdracht worden gekeken naar de kwaliteit van de opdracht en de wijze waarop deze gepresenteerd wordt. Het is een opdracht op het gebied van traumatologie waarbij meerdere facetten van de zorg aan de orde dienen te komen. 

 • Dag 13 - 24 juni 2020 Open or Close

  AM: Eindtoets

  De eindtoets wordt direct nagekeken zodat u aan het eind van de middag weet of u geslaagd bent voor de Trauma Opleiding en geaccrediteerd bent volgens de V&VN en NAPA. 

Correspondentieadres

Stichting Trauma Opleiding

 • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
 • 06 13 09 78 44
 • info@traumaopleiding.nl

Over Trauma Opleiding

De Stichting Trauma Opleiding richt zich op het aanbieden van adequate scholing op het gebied van traumatologie. De doelgroep is verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gipsverbandmeesters en physician assistants met speciale interesse voor dit onderwerp.